Nghĩa của cụm từ i have to wash my clothes trong tiếng Anh

 • I have to wash my clothes
 • Tôi phải giặt quần áo
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
to, wash, I, have, my
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • Pick up your clothes
 • Nhặt quần áo của bạn lên
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè
 • Cut your coat according to your clothes.
 • Liệu cơm gắp mắm.
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?

Những từ liên quan với I HAVE TO WASH MY CLOTHES

clothes
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày