Nghĩa của cụm từ i hope you and your wife have a nice trip trong tiếng Anh

 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • I hope the wether forecast is right
 • Tôi hi vọng dự báo thời tiết sẽ đúng
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Where does your wife work?
 • Vợ bạn làm việc ở đâu?
 • Give my regards to your wife.
 • Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ anh.
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • Would you like one way or round-trip tickets?
 • Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • Nice to meet you
 • Rất vui được gặp bạn
 • You're very nice
 • Bạn rất dễ thương
 • Nice to meet you.
 • Rất vui được gặp bạn.
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Những từ liên quan với I HOPE YOU AND YOUR WIFE HAVE A NICE TRIP

have, a, nice, hope, and
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày