i live in california

 • I live in California
 • Tôi sống ở California
 • Where do you live?
 • Bạn sống ở đâu?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • We're from California
 • Chúng tôi từ California

Những từ liên quan với I LIVE IN CALIFORNIA