i lost my watch

 • I lost my watch
 • Tôi bị mất đồng hồ
 • I'm lost
 • Tôi lạc đường
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
watch, I, lost, my
 • I like to watch TV
 • Tôi thích xem tivi
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?

Những từ liên quan với I LOST MY WATCH