Nghĩa của cụm từ i made a mistake trong tiếng Anh

 • I made a mistake
 • Tôi phạm một lỗi lầm
 • Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • I made this cake
 • Tôi làm cái bánh này
 • I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation.
 • Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.
 • I did it! (I made it!)
 • Tôi thành công rồi!
 • Marriage is made in heaven.
 • Hôn nhân là do duyên nợ.

Những từ liên quan với I MADE A MISTAKE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày