Nghĩa của cụm từ i made this cake trong tiếng Anh

 • I made this cake
 • Tôi làm cái bánh này
 • Piece of cake
 • Dễ thôi mà, dễ ợt
 • Do you want a piece of cake?
 • Anh/chị có muốn ăn bánh không?
 • I made a mistake
 • Tôi phạm một lỗi lầm
 • I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation.
 • Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.
 • I did it! (I made it!)
 • Tôi thành công rồi!
 • Marriage is made in heaven.
 • Hôn nhân là do duyên nợ.

Những từ liên quan với I MADE THIS CAKE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày