Nghĩa của cụm từ i need this to get there by tomorrow trong tiếng Anh

 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I’d like it to get there tomorrow.
 • Tôi muốn nó tới nơi ngày mai.
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm leaving Tomorrow
 • Ngày mai tôi sẽ đi
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • What will the weather be like tomorrow?
 • Ngày mai thời tiết thế nào?
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 • Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?

Những từ liên quan với I NEED THIS TO GET THERE BY TOMORROW

need, by, get
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày