Nghĩa của cụm từ i need to go home trong tiếng Anh

 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
to, I, home, need, go
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • I think you should go home.
 • Tôi nghĩ bạn nên về nhà đi.
 • Make yourself at home.
 • Cứ tự nhiên như ở nhà.
 • Can I walk you home?
 • Anh đi bộ về nhà với em nhé?
 • Can I drive you home?
 • Anh lái xe đưa em về nhé?
 • Curses come home to roost.
 • Gieo gió, gặt bão.
 • It’s too late, I have to go home.
 • Trễ quá rồi, giờ tôi phải về nhà.
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • I need another key
 • Tôi cần một cái chìa khóa khác
 • I need some tissues
 • Tôi cần một ít khăn giấy
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I need to change clothes
 • Tôi cần thay quần áo
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ

Những từ liên quan với I NEED TO GO HOME

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày