i still have to brush my teeth and take a shower

 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I still have a lot of things to buy
 • Tôi còn nhiều thứ phải mua
 • I still have a lot to do
 • Tôi còn nhiều thứ phải làm
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I still haven't decided
 • Tôi vẫn chưa quyết định
 • That’s still rather expensive
 • Giá như vậy vẫn còn hơi đắt.
 • My gandparents are still living
 • Ông bà tôi vẫn còn khỏe mạnh.
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • I like to have a postcard and 2 airmail envelopes.
 • Bán cho tôi 1 bưu thiếp và 2 phong bì quốc tế
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • How many tablets do I have to take each time?
 • Mỗi lần tôi phải uống mấy viên?
 • And you?
 • Còn bạn?
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
 • I'm fine, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • I'm good, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • In the eyes of domestic and foreign tourists,....
 • trong mắt của du khách trong và ngoài nước.

Những từ liên quan với I STILL HAVE TO BRUSH MY TEETH AND TAKE A SHOWER

have, a, shower, my, and, take