i still havent decided

 • I still haven't decided
 • Tôi vẫn chưa quyết định
 • I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • I still have a lot of things to buy
 • Tôi còn nhiều thứ phải mua
 • I still have a lot to do
 • Tôi còn nhiều thứ phải làm
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • That’s still rather expensive
 • Giá như vậy vẫn còn hơi đắt.
 • My gandparents are still living
 • Ông bà tôi vẫn còn khỏe mạnh.

Những từ liên quan với I STILL HAVENT DECIDED