Nghĩa của cụm từ i think i need to see a doctor trong tiếng Anh

 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • I need to see a doctor.
 • Tôi cần đi bác sĩ.
 • I need a doctor
 • Tôi cần một bác sĩ
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
to, think, I, need, a
 • This doctor tells a white lie.
 • Bác sĩ này nói dối vô hại.
 • My father works as a doctor.
 • Ba tôi là bác sĩ.
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • I don’t think we need a car.
 • Tôi không nghĩ chúng ta cần xe lắm.
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • See you tonight
 • Gặp bạn tối nay
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • You see
 • Anh thấy đó
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • May I see your insurance?
 • Tôi có thể xem thẻ bảo hiểm của bạn được không?
 • Could I see your hand baggage, please?
 • Cho tôi xem hành lý xách tay của anh chị.
 • Wait and see.
 • Chờ tí rồi sẽ thấy.
 • Why not go and see a film?
 • Sao lại không đi xem phim nhỉ?

Những từ liên quan với I THINK I NEED TO SEE A DOCTOR

see, doctor
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày