Nghĩa của cụm từ i thought he said something else trong tiếng Anh

 • I thought he said something else
 • Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác
 • I thought the clothes were cheaper
 • Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn
 • He said this is a nice place
 • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • Doing a bit of fast thinking, he said ....
 • sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói....
 • Basically, I agree with what you said.
 • Về cơ bản thì tôi đồng ý với những gì anh nói.
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Nothing else
 • Không còn gì khác
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Is there anything else?
 • Quí khách muốn mua gì nữa không?
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • Would you like something to drink?
 • Bạn muốn uống thứ gì không?
 • Would you like something to eat?
 • Bạn muốn ăn thứ gì không?
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm

Những từ liên quan với I THOUGHT HE SAID SOMETHING ELSE

else
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày