i was going to the library

 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện
 • I was in the library
 • Tôi ở trong thư viện
 • Were you at the library last night?
 • Bạn có ở thư viện tối qua không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • I'm going to bed
 • Tôi sẽ đi ngủ
 • I'm going to go have dinner
 • Tôi sẽ ăn tối
 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng

Những từ liên quan với I WAS GOING TO THE LIBRARY

the