i wish i had one

 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • Do you wish to insure it?
 • Anh có muốn gửi bảo đảm không?
 • Have you ever had Potato soup?
 • Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
wish, I, one, had
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • I had a feeling he was in favor of the plan.
 • Tôi cảm thấy ông ấy ủng hộ kế hoạch này.
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • Which one is better?
 • Cái nào tốt hơn?

Những từ liên quan với I WISH I HAD ONE