Nghĩa của cụm từ id like a room with two beds please trong tiếng Anh

 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • Would you like a king size bed or double beds?
 • Bạn muốn giường lớn hay giường đôi?
 • I'd like a room, please.
 • Tôi muốn đặt một phòng.
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • Please submit two photographs.
 • Xin hãy nộp 2 tấm hình.
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I have two sisters
 • Tôi có 2 người chị (em gái)
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • What are you two talking about?
 • Hai bạn đang nói chuyện gì?
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?

Những từ liên quan với ID LIKE A ROOM WITH TWO BEDS PLEASE

a, ID
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày