id like a single room

 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • I'm single
 • Tôi độc thân
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?
 • Where’s the fitting room?
 • Phòng thay đồ ở đâu?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá

Những từ liên quan với ID LIKE A SINGLE ROOM