Nghĩa của cụm từ id like a single room trong tiếng Anh

 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • I'm single
 • Tôi độc thân
 • I’m single.
 • Tôi còn độc thân.
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • I'd like a room, please.
 • Tôi muốn đặt một phòng.
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?
 • Where’s the fitting room?
 • Phòng thay đồ ở đâu?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • The reading room is on the left.
 • Phòng đọc nằm ở phía tay trái.
 • Is there a room of French art?
 • Có phòng trưng bày tranh Pháp không?
 • What’s the room rate?
 • Giá phòng là bao nhiêu?
 • You’re in room 502.
 • Phòng của anh/chị là phòng 502.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?

Những từ liên quan với ID LIKE A SINGLE ROOM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày