Nghĩa của cụm từ id like to buy a phone card please trong tiếng Anh

 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • Please fill in this reader’s card.
 • Vui lòng điền vào thẻ đọc này.
 • Could you please insert your card?
 • Vui lòng đưa thẻ vào?
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • I’ll make out an admission card.
 • Tôi muốn làm thẻ mượn sách.
 • You need to renew your reader’s card.
 • Anh cần gia hạn thẻ đọc.
 • He is sent off due to a red card.
 • Anh ta bị đuổi ra khỏi sân vì nhận thẻ đỏ.
 • Show me your loyalty card.
 • Cho tôi xem thẻ thành viên của anh.
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • Can I take your phone number?
 • Cho tôi xin số điện thoại của anh/ chị được không?
 • What’s your phone number?
 • Số điện thoại của anh/chị là bao nhiêu?
 • Are you on the phone?
 • Anh có số điện thoại không?
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • Would you like to buy this?
 • Bạn muốn mua cái này không?

Những từ liên quan với ID LIKE TO BUY A PHONE CARD PLEASE

card, ID, buy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày