id like to buy a phone card please

 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • I'd like to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • Would you like to buy this?
 • Bạn muốn mua cái này không?
 • I’d like to buy some souvernirs
 • Tôi muốn mua 1 số đồ lưu niệm
 • I still have a lot of things to buy
 • Tôi còn nhiều thứ phải mua
 • I want to buy something
 • Tôi muốn mua một món đồ
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • Where can I buy tickets?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Can I buy stamps here?
 • Tôi có thể mua tem ở đây được không?
 • I want to buy a coat.
 • Tôi muốn mua 1 chiếc áo khoác
 • I want to buy some clothes
 • Tôi muốn mua 1 vài bộ quần áo mùa hè

Những từ liên quan với ID LIKE TO BUY A PHONE CARD PLEASE

card, ID, buy