Nghĩa của cụm từ id like to go home trong tiếng Anh

 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
to, home, like, ID, go
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • I think you should go home.
 • Tôi nghĩ bạn nên về nhà đi.
 • Make yourself at home.
 • Cứ tự nhiên như ở nhà.
 • Can I walk you home?
 • Anh đi bộ về nhà với em nhé?
 • Can I drive you home?
 • Anh lái xe đưa em về nhé?
 • Curses come home to roost.
 • Gieo gió, gặt bão.
 • It’s too late, I have to go home.
 • Trễ quá rồi, giờ tôi phải về nhà.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá

Những từ liên quan với ID LIKE TO GO HOME

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày