Nghĩa của cụm từ id like to send a fax trong tiếng Anh

 • I'd like to send a fax
 • Tôi muốn gửi phắc
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • I’d like to send this to Vietnam.
 • Tôi muốn gửi cái này đến Việt Nam.
to, like, fax, a, ID
 • Would you like to send it overnight or by regular mail?
 • Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • Send her my love!
 • Hãy gửi đến nàng tấm lòng này!
 • I want to send this parcel to Australia.
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đến Úc.
 • How much will it cost to send this letter?
 • Gửi thư này hết bao nhiêu tiền?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?

Những từ liên quan với ID LIKE TO SEND A FAX

send
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày