id like to send this to america

 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'd like to send a fax
 • Tôi muốn gửi phắc
 • I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • I want to send this package to the United States
 • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
 • I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?

Những từ liên quan với ID LIKE TO SEND THIS TO AMERICA

send