id like to send this to america

  • I'd like to send this to America
  • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
  • I'd like to send a fax
  • Tôi muốn gửi phắc
  • I’d like to send this package to Russia
  • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
  • He's never been to America
  • Anh ta chưa từng tới Mỹ
  • How long have you been in America?
  • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
  • I'm from America
  • Tôi từ Mỹ tới
  • I'm going to America next year
  • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
  • Our children are in America
  • Các con tôi ở Mỹ
  • He is one of the greatest actors in America
  • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
  • I’ll be in America for tow weeks
  • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
  • Did you send me flowers?
  • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
  • I want to send this package to the United States
  • Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ
  • I need stamps to send eight postcards
  • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
  • Please send this parcel off special delivery
  • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
  • Are postcards cheaper to send than a letter?
  • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
  • I want to send registered letter by air mail to London
  • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
  • We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
  • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
  • Did your wife like California?
  • Vợ của bạn có thích California không?
  • Do you like it here?
  • Bạn có thích nơi đây không?
  • Do you like the book?
  • Bạn có thích quyển sách này không?

Những từ liên quan với ID LIKE TO SEND THIS TO AMERICA

send