id like to use the internet

 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
to, use, like, ID, the
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • How do I use this?
 • Tôi dùng cái này như thế nào?
 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • Make best use of
 • tận dụng tối đa
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • He likes juice but he doesn't like milk
 • Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa

Những từ liên quan với ID LIKE TO USE THE INTERNET

Internet