Ideal | Nghĩa của từ ideal trong tiếng Anh

/aɪˈdiːl/

 • Tính từ
 • (thuộc) quan niệm, (thuộc) tư tưởng
 • chỉ có trong ý nghĩ, chỉ có trong trí tưởng tượng, tưởng tượng
 • lý tưởng
 • (triết học) (thuộc) mẫu mực lý tưởng (theo Pla-ton)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (triết học) duy tâm
 • Danh Từ
 • lý tưởng
 • người lý tưởng; vật lý tưởng
 • cái tinh thần; điều chỉ có trong tâm trí
 • (toán học) Iddêan
  1. ideal product: tích iddêan
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày