Nghĩa của cụm từ ill call you on friday trong tiếng Anh

 • I'll call you on Friday
 • Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • I am ill.
 • Tôi bệnh rồi.
 • Doing nothing is doing ill.
 • Nhàn cư vi bất thiện.
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • You call this art?
 • Bạn gọi đó là nghệ thuật ư?
 • Could you ask him to call me?
 • Anh/ chị có thể nhắn ông ấy gọi cho tôi được không?
 • Call me.
 • Gọi điện cho tôi
 • Call the police.
 • Gọi cảnh sát
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • I'd like to call the United States
 • Tôi muốn gọi sang Mỹ
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • Please call me
 • Làm ơn gọi cho tôi

Những từ liên quan với ILL CALL YOU ON FRIDAY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày