Nghĩa của cụm từ ill have a cup of tea please trong tiếng Anh

 • I'll have a cup of tea please
 • Tôi sẽ uống một tách trà
 • The World Cup is run by FIFA.
 • FIFA tổ chức Giải bóng đá thế giới.
 • Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • Here are some samples of various kind of high quality tea.
 • Đây là mẫu hàng của các loại trà chất lượng cao khác nhau.
 • I am ill.
 • Tôi bệnh rồi.
 • Doing nothing is doing ill.
 • Nhàn cư vi bất thiện.
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • I'll have a glass of water please
 • Tôi sẽ uống một ly nước
 • We'll have two glasses of water please
 • Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • May I have your name, please?
 • Tôi có thể biết tên ông được không?
 • May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • Could I have a carrier bag, please?
 • Cho tôi xin một cái túi đựng.
 • Can I have the bill, please?
 • Làm ơn tính tiền giúp tôi.
 • May I have the bill, please?
 • Làm ơn tính tiền giúp tôi.

Những từ liên quan với ILL HAVE A CUP OF TEA PLEASE

ill, of
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày