ill take that one also

 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • Is your husband also from Boston?
 • Chồng của bạn cũng từ Boston hả?
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • Which one is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?
 • Which one is the best?
 • Cái nào tốt nhất?

Những từ liên quan với ILL TAKE THAT ONE ALSO