ill take you to the bus stop

 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • No way! (Stop joking!)
 • Thôi đi (đừng đùa nữa).
 • Can I take a bus there?
 • Tối có thể bắt xe buýt ở đó không?
you, to, stop, ill, the
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?
 • When is the next bus to Philidalphia?
 • Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
 • Where is the bus station?
 • Trạm xe buýt ở đâu?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • Could you tell me the best sightseeing route to take?
 • Anh chỉ giúp tôi tuyến tham quan tốt nhất được không?

Những từ liên quan với ILL TAKE YOU TO THE BUS STOP

bus, take