im coming right now

 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • Nobody is there right now
 • Không có ai ở đó bây giờ
 • You must be hospitalized right now
 • Anh phải nhập viện ngay bây giờ
 • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • I need to go now
 • Tôi cần phải đi bây giờ
 • I understand now
 • Bây giờ tôi hiểu
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian

Những từ liên quan với IM COMING RIGHT NOW