im from america

 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.

Những từ liên quan với IM FROM AMERICA