Nghĩa của cụm từ im full trong tiếng Anh

  • I'm full
  • Tôi no rồi

Những từ liên quan với IM FULL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày