im getting ready to go out

 • I'm getting ready to go out
 • Tôi chuẩn bị đi
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng
 • Are you ready?
 • Bạn sẵn sàng chưa?
 • Everything is ready
 • Mọi thứ đã sẵn sàng
to, out, ready, go
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • I'm ready
 • Tôi sẵn sàng
 • Is it ready?
 • Nó sẵn sàng không?
 • When will it be ready?
 • Khi nào nó sẽ sẵn sàng?
 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • Please fill out this form
 • Làm ơn điền vào đơn này
 • What time is check out?
 • Mấy giờ trả phòng?
 • No way out/dead end
 • không lối thoát, cùng đường
 • Out of order
 • Hư, hỏng
 • Out of luck
 • Không may
 • out of question
 • Không thể được
 • out of the blue
 • Bất ngờ, bất thình lình
 • out of touch
 • Không còn liên lạc
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi

Những từ liên quan với IM GETTING READY TO GO OUT