Nghĩa của cụm từ im going home in four days trong tiếng Anh

 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • I finished four years at university.
 • Tôi đã học xong 4 năm đại học.
 • I've been here for two days
 • Tôi đã ở đây 2 ngày
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • I think you should go home.
 • Tôi nghĩ bạn nên về nhà đi.
 • Make yourself at home.
 • Cứ tự nhiên như ở nhà.
 • Can I walk you home?
 • Anh đi bộ về nhà với em nhé?
 • Can I drive you home?
 • Anh lái xe đưa em về nhé?
 • Curses come home to roost.
 • Gieo gió, gặt bão.
 • It’s too late, I have to go home.
 • Trễ quá rồi, giờ tôi phải về nhà.
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?

Những từ liên quan với IM GOING HOME IN FOUR DAYS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày