Nghĩa của cụm từ im going to america next year trong tiếng Anh

 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • My grandmother passed away last year
 • Bà tôi mất hồi năm ngoái
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Be given 2 year imprisonment for....
 • bị kết án 2 năm tù về tội....
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • The interest is added to your account every year
 • Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản mỗi năm
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • Which year are you in?
 • Bạn học năm mấy?
 • I’m taking a gap year.
 • Mình đang nghỉ một năm trước khi học.
 • Liverpool is at the top of Football League this year.
 • Liverpool là liên đoàn bóng đá vô địch năm nay.
 • The first of January is New Year's Day.
 • Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm.
 • Last New Year's Eve, we were in New York.
 • Chúng tôi ở New York vào đêm giao thừa vừa rồi.
 • Here we are in America.
 • Chúng ta đang có mặt tại Mỹ.
 • My fiancée is from America.
 • Hôn thê của tôi quê ở Mỹ.

Những từ liên quan với IM GOING TO AMERICA NEXT YEAR

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày