Nghĩa của cụm từ im going to go have dinner trong tiếng Anh

 • I'm going to go have dinner
 • Tôi sẽ ăn tối
 • Would you like to have dinner with me?
 • Bạn muốn ăn tối với tôi không?
 • I'll pay for dinner
 • Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối
 • What are you going to have?
 • Bạn sẽ dùng gì?
 • We’re going to have a traditional wedding.
 • Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống.
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • I'm going to bed
 • Tôi sẽ đi ngủ
 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết

Những từ liên quan với IM GOING TO GO HAVE DINNER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày