im going to leave

 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • When do we leave?
 • Khi nào chúng ta ra đi?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?
 • Take it or leave it
 • Chịu hay không
 • May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • Take it or leave it!
 • Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • I'm going to bed
 • Tôi sẽ đi ngủ

Những từ liên quan với IM GOING TO LEAVE