im leaving tomorrow

 • I'm leaving Tomorrow
 • Ngày mai tôi sẽ đi
 • When are you leaving?
 • Khi nào bạn ra đi?
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • What will the weather be like tomorrow?
 • Ngày mai thời tiết thế nào?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 • Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?
 • Do you thinh it will be fine tomorrow?
 • Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ đẹp không?

Những từ liên quan với IM LEAVING TOMORROW