Nghĩa của cụm từ im very well thank you trong tiếng Anh

 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • No, thank you
 • Không, cám ơn
 • Thank you miss
 • Cám ơn cô
 • Thank you sir
 • Cám ơn ông
 • Thank you
 • Cám ơn
 • Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
 • Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • I would like to thank my family
 • Tôi muốn cám ơn gia đình tôi.
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • You’re coming along well.
 • Bạn đang làm tốt lắm.
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • Well then
 • Vậy thì
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • This is good as well as cheap
 • Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt

Những từ liên quan với IM VERY WELL THANK YOU

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày