im very well thank you

 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • No, thank you
 • Không, cám ơn
 • Thank you miss
 • Cám ơn cô
 • Thank you sir
 • Cám ơn ông
 • Thank you
 • Cám ơn
 • Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
 • Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • I would like to thank my family
 • Tôi muốn cám ơn gia đình tôi.
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • Well then
 • Vậy thì
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • This is good as well as cheap
 • Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt
 • Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.

Những từ liên quan với IM VERY WELL THANK YOU