is it close

  • Is it close?
  • Nó gần không?
  • My house is close to the bank
  • Nhà tôi gần ngân hàng
  • I’d like to close out my account
  • Tôi muốn đóng tài khoản
  • I grew up in a very close, loving family
  • Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
it, close, is

Những từ liên quan với IS IT CLOSE