Nghĩa của cụm từ is it close trong tiếng Anh

  • Is it close?
  • Nó gần không?
  • My house is close to the bank
  • Nhà tôi gần ngân hàng
  • I’d like to close out my account
  • Tôi muốn đóng tài khoản
  • I grew up in a very close, loving family
  • Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
it, close, is

Những từ liên quan với IS IT CLOSE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày