Nghĩa của cụm từ is there a movie theater nearby trong tiếng Anh

 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • Is it nearby?
 • Nó gần không?
 • Would you please tell me some interesting places nearby?
 • Cô làm ơn giới thiệu cho tôi những danh thắng ở đây được không?
 • Have you seen this movie?
 • Bạn đã xem phim này chưa?
 • How was the movie?
 • Bộ phim thế nào?
 • What time does the movie start?
 • Mấy giờ phim bắt đầu?
 • What's your favorite movie?
 • Bộ phim ưa thích của bạn là phim gì?
 • Would you like to rent a movie?
 • Bạn muốn thuê phim không?
 • Would you like to go to a movie?
 • Anh thích đi xem phimn không?
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • It was a touching movie
 • Đây là bộ phim cảm động
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?

Những từ liên quan với IS THERE A MOVIE THEATER NEARBY

is
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày