Nghĩa của cụm từ is there a nightclub in town trong tiếng Anh

 • Is there a nightclub in town?
 • Có hộp đêm trong thị xã không?
 • Do these buses run to the center of the town?
 • Những chuyến xe buýt này có chạy đến trung tâm thành phố không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
there, town, IN, a, is
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?

Những từ liên quan với IS THERE A NIGHTCLUB IN TOWN

nightclub
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày