Nghĩa của cụm từ is there air conditioning in the room trong tiếng Anh

 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • By sea or by air?
 • Gửi bằng đường thủy hay máy bay?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • How much is an air ticket?
 • Gía vé máy bay là bao nhiêu?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Is there a room of French art?
 • Có phòng trưng bày tranh Pháp không?
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?
 • Where’s the fitting room?
 • Phòng thay đồ ở đâu?
 • The reading room is on the left.
 • Phòng đọc nằm ở phía tay trái.

Những từ liên quan với IS THERE AIR CONDITIONING IN THE ROOM

the, conditioning
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày