is there air conditioning in the room

 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • By sea or by air?
 • Gửi bằng đường thủy hay máy bay?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?
 • Where’s the fitting room?
 • Phòng thay đồ ở đâu?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?

Những từ liên quan với IS THERE AIR CONDITIONING IN THE ROOM

the, conditioning