Nghĩa của cụm từ is this a safe area trong tiếng Anh

  • Is this a safe area?
  • Khu vực này có an toàn không?
  • What is the area code?
  • Mã vùng là bao nhiêu?

Những từ liên quan với IS THIS A SAFE AREA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày