Nghĩa của cụm từ is this mr smith trong tiếng Anh

 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • Is Mr. Smith an American?
 • Ông Smith có phải là người Mỹ không?
 • Is this Mr. Smith?
 • Có phải ông Smith không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • My name is John Smith
 • Tên tôi là John Smith
 • I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.

Những từ liên quan với IS THIS MR SMITH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày