is this the bus to new york

 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He works at a computer company in New York
 • Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
York, to, this, is, the
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?
 • When is the next bus to Philidalphia?
 • Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
 • Where is the bus station?
 • Trạm xe buýt ở đâu?
 • Can I take a bus there?
 • Tối có thể bắt xe buýt ở đó không?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.

Những từ liên quan với IS THIS THE BUS TO NEW YORK

new, bus