is this your book

 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn
 • Whose book is that?
 • Đó là quyển sách của ai?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?

Những từ liên quan với IS THIS YOUR BOOK