is your father home

 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
 • What does your father do for work?
 • Bố bạn làm nghề gì?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • My father is a lawyer
 • Bố tôi là luật sư
 • I need to go home
 • Tôi cần về nhà
 • I'd like to go home
 • Tôi muốn về nhà
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?

Những từ liên quan với IS YOUR FATHER HOME