is your house like this one

 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • My house is close to the bank
 • Nhà tôi gần ngân hàng
 • This house is very big
 • Căn nhà này rất lớn
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • Which one is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • Which one is cheaper?
 • Cái nào rẻ hơn?

Những từ liên quan với IS YOUR HOUSE LIKE THIS ONE

is