Nghĩa của cụm từ is your house like this one trong tiếng Anh

 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • Is your house big or small?
 • Nhà bạn to hay nhỏ?
 • My house is close to the bank
 • Nhà tôi gần ngân hàng
 • This house is very big
 • Căn nhà này rất lớn
 • This is his famous house of stilts.
 • Ngôi nhà sàn nổi tiếng này là của ông ta.
 • Why don’t you come to my house?
 • Tại sao bạn không đến nhà tôi chơi nhỉ?
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • Do you want any one-to-one private tutors?
 • Em có cần gia sư kèm riêng không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • Would you like one way or round-trip tickets?
 • Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái

Những từ liên quan với IS YOUR HOUSE LIKE THIS ONE

is
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày