is your husband also from boston

 • Is your husband also from Boston?
 • Chồng của bạn cũng từ Boston hả?
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • He studies at Boston University
 • Anh ta học ở đại học Boston
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How are your parents?
 • Bố mẹ bạn khỏe không?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I don't understand what your saying
 • Tôi không hiểu bạn nói gì

Những từ liên quan với IS YOUR HUSBAND ALSO FROM BOSTON

is