its really hot

 • It's really hot
 • Thực là nóng
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Is it hot?
 • Nó nóng không?
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
 • What a stuffy hot day!
 • Trời rất nóng. Hôm nay thật là ngột ngạt!
 • Really?
 • Thực sao?
 • Yes, really
 • Vâng, thực sự
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • It’s really hurt!
 • Đau quá!
 • I’ve got a really bad toothache
 • Răng tôi vừa đau 1 trận dữ dội
 • We really appreciate your speech.
 • Chúng tôi thật sự trân trọng lời phát biểu của ông.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.

Những từ liên quan với ITS REALLY HOT