its very windy

 • It's very windy
 • Ngoài trời lộng gió
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • The windy is blowing from the South
 • Gió thổi từ phía Nam
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • He's very annoying
 • Anh ta quấy rối quá
 • He's very famous
 • Anh ta rất nổi tiếng
 • He's very hard working
 • Anh ta rất chăm chỉ
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • I'm very busy
 • Tôi rất bận
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • It's very important
 • Nó rất quan trọng
 • Thank you very much
 • Cám ơn rất nhiều

Những từ liên quan với ITS VERY WINDY