ive heard texas is a beautiful place

  • I've heard Texas is a beautiful place
  • Tôi đã nghe Texas là một nơi đẹp
  • You're beautiful
  • Bạn đẹp
  • He said this is a nice place
  • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
  • Place money over and above anything else
  • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
  • If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
  • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.

Những từ liên quan với IVE HEARD TEXAS IS A BEAUTIFUL PLACE